Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: B.04
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: B.03
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: 735
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35P

 • Mã số: 82
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 320 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 2020
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 1210
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập685491