Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: A5
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: B.05; B.08
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: H.58 60
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: HB 51 53 109
  Kích thước: 180 cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: HB 06 16 17
  Kích thước: 180 cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: HA 59 60 61
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 65%C+35%P

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập667422