Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải chăn - ga - gối
 • Mã số: C.72
  Kích thước: 163cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35P

 • Mã số: C.71
  Kích thước: 163cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: C.74
  Kích thước: 163cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: C.73
  Kích thước: 163cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: OV
  Kích thước: 163cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: LTO
  Kích thước: 163cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 60%C + 40%P

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập705126