Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: DA
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: YA
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: HL.2022D
  Kích thước: 145cm
  Trong lượng: 380gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: FD905
  Kích thước: 145cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 30%Acrylic+70%Poly

 • Mã số: 938
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyeter

 • Mã số: 05C 03B
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập674641