Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: 1681
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 80%C + 20%P

 • Mã số: 1683
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 80%C + 20%P

 • Mã số: 1684
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 80%C + 20%P

 • Mã số: K.53
  Kích thước: 155cm
  Trong lượng: 360 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35% P

 • Mã số: 7005
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 450 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 7004
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 450 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập699794