Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: 1206
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: XH-CS-057
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 75%C+25P

 • Mã số: 56
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 105
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: B.01
  Kích thước: 150 cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 1041-1023
  Kích thước: 280cm
  Trong lượng: 760 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập705113