Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: 208 2015 2045
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: 23 83 93 96
  Kích thước: 180cm
  Trong lượng: 420gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: 54 79 82 86
  Kích thước: 180cm
  Trong lượng: 420gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: E.37 38 39 40
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: E.30
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: B.04
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập667433