Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải trơn, kẻ
 • Mã số: 69
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 350gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 211
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 350gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 1516
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 350gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 2081
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 380gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 68 - 1, 2, 4, 5
  Kích thước: 148cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 1713
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập705130