Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải trơn, kẻ
 • Mã số: 62
  Kích thước: 180 cm
  Trong lượng: 420 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 612
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 380gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: YC
  Kích thước: 145cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 1033
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 8211
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 938
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập705115