Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải trơn, kẻ
 • Mã số: 6061 6068
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: A5; B01
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: X
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 112
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 3967
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 6009
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập705131