Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: 92
  Kích thước: 140cm
  Trong lượng: 450gram/m
  Thành phần: 87%Jy-13%P

 • Mã số: 91
  Kích thước: 142cm
  Trong lượng: 450 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: 0152
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 80%C + 20%P

 • Mã số: 0154
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 80%C + 20%P

 • Mã số: 0151
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 380 gram/m
  Thành phần: 80%C + 20%P

 • Mã số: 1685
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 80%C + 20%P

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập667413