Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: HA 13 58 57
  Kích thước: 180 cm
  Trong lượng: 420 gram/m
  Thành phần: 65%C+35%P

 • Mã số: 011 021
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 65%C+35%P

 • Mã số: 006
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 75%C + 25%P

 • Mã số: 018
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 75%C + 25%P

 • Mã số: B.07
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: B.06
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập667409