Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải ghế - Sofa
 • Mã số: 02A 02B 02C
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: K04 K05
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: K01K02K03
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 65%C + 35%P

 • Mã số: K.29 K.33
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: K.30
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: A5
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập667454