Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải màn - rèm
 • Mã số: CR. 100
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 350 gram/mét
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: BK. 100
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 350 gram/mét
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: 6683
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 350 gram/mét
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: 6682
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 350 gram/mét
  Thành phần: 60%C 40%P

 • Mã số: 6681
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: ET. 200
  Kích thước: 152cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 60%C + 40%P

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập632492