Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải màn - rèm
 • Mã số: 147
  Kích thước: 155cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 62%C + 38%P

 • Mã số: 3683
  Kích thước: 155cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: 3681
  Kích thước: 155cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: 3682
  Kích thước: 155cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 60%C + 40%P

 • Mã số: 109
  Kích thước: 155cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 62%C + 38%P

 • Mã số: 130
  Kích thước: 155cm
  Trong lượng: 300gr - 400gr/m
  Thành phần: 62%C + 38%P

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập632594