Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Sản phẩm
LDH 1008
 • LDH 1119
 • LDH 1222
 • LDH 1112
 • LDH 1225
 • LDH 1006
 • LDH 1226
 • LDH 1223
 • LDH 1115
 • LDH 1227
 • LDH 1224
 • LDH 1008
 • LDH 1113
Đóng
LDH 1008
( thuộc danh mục Vải chăn - ga - gối )

Đặt hàng sau 24h sẽ có vải.

Sản phẩm được bảo hành 02 năm.

Kích thước
: 163cm
Trong lượng : 350 gram/m
Thành phần : 60%C + 40%P
‹‹ Quay lại

Đang online1

Lượt truy cập705114