Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Vải trơn, kẻ
 • Mã số: 111
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100% Polyester

 • Mã số: B.02
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: B.02
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 350 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 018
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 65%P+35%P

 • Mã số: 057
  Kích thước: 147cm
  Trong lượng: 390 gram/m
  Thành phần: 100%Polyester

 • Mã số: 06C
  Kích thước: 147 cm
  Trong lượng: 350 gram/mét
  Thành phần: 100% Polyester

 
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG
Đang online1

Lượt truy cập699848