Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Sản phẩm
6683 - 120
  • 6683 - 189
  • 6683 - 93
  • 6683 - 51
  • 6683 - 131
  • 6683 - 113
  • 6683 - 60
  • 6683 - 120
  • 6683 - 132
  • 6683 - 91
  • 6683 - 158
Đóng
6683 - 120
( thuộc danh mục Vải màn - rèm )

Đặt hàng sau 24h có vải.

Đơn giá: 79.000 VNĐ/mét
Sản phẩm được bảo hành 02 năm.

Kích thước
: 152cm
Trong lượng : 350 gram/mét
Thành phần : 60%C + 40%P
‹‹ Quay lại

Đang online1

Lượt truy cập431825