Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Sản phẩm
OV 1113
 • OV 1222
 • OV 1223
 • OV 1226
 • OV 1119
 • OV 1002
 • OV 1008
 • OV 1113
 • OV 1225
 • OV 1112
 • OV 1006
 • OV 1115
 • OV 1224
 • OV 1227
Đóng
OV 1113
( thuộc danh mục Vải chăn - ga - gối )

Đặt hàng sau 24h sẽ có vải

Sản phẩm được bảo hành 02 năm.

www.vainoithat.com.vn

Kích thước
: 163cm
Trong lượng : 350 gram/m
Thành phần : 60%C + 40%P
‹‹ Quay lại

Đang online1

Lượt truy cập674650