Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Sản phẩm
3682 - 120
 • 3682 - 120
 • 3682 - 124
 • 3682 - 133
 • 3682 - 91
 • 3682 - 130
 • 3682 - 113
 • 3682 - 93
 • 3682 - 60
 • 3682 - 118
 • 3682 - 131
 • 3682 - 135
 • 3682 - 28
Đóng
3682 - 120
( thuộc danh mục Vải màn - rèm )

Đặt hàng sau 24h sẽ có vải

Đơn giá: 79.000 VNĐ/mét

www.vainoithat.com.vn

Kích thước
: 155cm
Trong lượng : 300gr - 400gr/m
Thành phần : 60%C + 40%P
‹‹ Quay lại

Đang online1

Lượt truy cập573736