Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Sản phẩm
130 - 136
 • 130 - 88
 • 130 - 136
 • 130 - 93
 • 130 - 135
 • 130 - 28
 • 130 - 130
 • 130 - 143
 • 130 - 60
 • 130 - 120
 • 130 - 42
 • 130 - 20
 • 130 - 131
Đóng
130 - 136
( thuộc danh mục Vải màn - rèm )

Đặt hàng sau 24h sẽ có vải

Đơn giá: 79.000 VNĐ/mét

www.vainoithat.com.vn

Kích thước
: 155cm
Trong lượng : 300gr - 400gr/m
Thành phần : 62%C + 38%P
‹‹ Quay lại

Đang online1

Lượt truy cập573732