Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Sản phẩm
4683 - 132
  • 4683 - 135
  • 4683 - 93
  • 4683 - 109
  • 4683 - 60
  • 4683 - 143
  • 4683 - 137
  • 4683 - 131
  • 4683 - 132
  • 4683 - 42
  • 4683 - 32
Đóng
4683 - 132
( thuộc danh mục Vải màn - rèm )

Đặt hàng sau 24h sẽ có vải

Đơn giá: 79.000 VNĐ/mét

www.vainoithat.com.vn

Kích thước
: 155cm
Trong lượng : 300gr-400gr/m
Thành phần : 60%C + 40%P
‹‹ Quay lại

Đang online1

Lượt truy cập573734