Danh mục sản phẩm

Điện thoại đặt hàng Tel: 04.37336962
         04.35380251
FAX: 04.37367894




HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
vainoithat@ymail.com
vainoithat@gmail.com

Sản phẩm
84-42
  • 84-120
  • 84-66
  • 84-133
  • 84-28
  • 84-66
  • 84-118
  • 84-102
  • 84-42
  • 84-51
  • 84-60
Đóng
84 - 42
( thuộc danh mục Vải màn - rèm )

Đặt hàng sau 24h sẽ có vải

www.vainoithat.com.vn

Kích thước
: 152cm
Trong lượng : 300gr-400gr/m
Thành phần : 65%C + 35%P
‹‹ Quay lại

Đang online1

Lượt truy cập573741